blog


03/08/2017
Quan hệ doanh nghiệp và báo chí: Đã đến thời của thông tin minh bạch_1

Quan hệ doanh nghiệp và báo chí: Đã đến thời của thông tin minh bạch

Bài dưới đây viết cho tạp chí Du Lịch nhân ngày 21/6/2014, với tư cách của Le Bros (www.lebros.vn), xin đăng lại ở đây, để các […]
01/08/2017

ỨNG PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG, BÀI HỌC KHÔNG BAO GIỜ MUỘN

Bài viết này dành cho báo Đầu Tư Chứng Khoán, nhân dịp 21/6/2014, cũng là nội dung phát biểu trong Diễn đàn Đối thoại Doanh nhân […]
01/08/2017

Marketing ăn theo và Marketing du kích

Bài đăng trên tạp chí Doanh Nhân số 161 (15/7/2014) Nói thêm về chữ Ambush marketing. Chữ Ambush có gốc từ tiếng Pháp có nghĩa là […]
01/08/2017
Immortal Fan: Một chiến dịch truyền thông cộng đồng kinh điển _1

Immortal Fan: Một chiến dịch truyền thông cộng đồng kinh điển

Người ta có thể mang tiền đi làm từ thiện, có thể cúng dường cho chùa chiền, mang của cải vật chất đi làm điều thiện, […]