LỊCH KHAI GIẢNG

Năm 2019

“Học PR với người chuyên nghiệp”


KHÓA HỌC
THỜI LƯỢNG
HỌC PHÍ
ĐỊA ĐIỂM
THÁNG 5
THÁNG 6
THÁNG 7
THANG 8
CHI TIẾT
KHÓA HỌC PUBLIC Nghệ thuật PR – Bộ công cụ MECGRIS 8 buổi 7.000.000 đồng Hà Nội ME025

Tháng 7 (dự kiến)

Chi tiết
CONCOP – Content Marketing & Copywriting 8 buổi 7.000.000 đồng Hà Nội CP006

Tháng 8 (dự kiến)

Chi tiết
PR2SALES – Ứng dụng PR trong bán hàng 2 buổi 1.500.000 đồng Hà Nội Chi tiết
PERSONAL BRANDING – Xây dựng thương hiệu cá nhân 2 buổi 3.000.000 đồng Hà Nội Chi tiết
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp & hệ thống truyền thông nội bộ 4 buổi 5.000.000 đồng Hà Nội IR01

04/05

Chi tiết
PR ADVANCED – Xây dựng hệ sinh thái truyền thông đột phá 4 buổi 6.500.000 đồng Hà Nội PRA01

22/06

Chi tiết
ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP Quản trị truyền thông trong khủng hoảng Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Từ thương hiệu cá nhân đến thương hiệu doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Truyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Xây dựng & duy trì quan hệ báo chí Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết

Tìm hiểu thêm thông tin về lịch khai giảng

Liên hệ:  084 243 3663