LỊCH KHAI GIẢNG

Năm 2021

“Học PR với người chuyên nghiệp”


KHÓA HỌC
THỜI LƯỢNG
HỌC PHÍ
ĐỊA ĐIỂM
THÁNG 4
THÁNG 5
THÁNG 6
THÁNG 7
CHI TIẾT
KHÓA HỌC PUBLIC Truyền thông thương hiệu 8 buổi 7.000.000 đồng Hà Nội ME030

(22/05)

ME031

(14/06)

Chi tiết
CONCOP – Content Marketing & Copywriting 8 buổi 7.000.000 đồng Hà Nội CP008

17/07

Chi tiết
PR2SALES – Ứng dụng PR trong bán hàng 2 buổi 2.000.000 đồng Hà Nội  – Chi tiết
PERSONAL BRANDING – Xây dựng thương hiệu cá nhân 2 buổi 2.000.000 đồng Hà Nội PB05

24/04

Chi tiết
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp & hệ thống truyền thông nội bộ 6 buổi 5.500.000 đồng Hà Nội Chi tiết
PR ADVANCED – Xây dựng hệ sinh thái truyền thông đột phá 6 buổi 5.500.000 đồng Trực tuyến  – Chi tiết
ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP Quản trị truyền thông trong khủng hoảng Liên hệ Liên hệ Liên hệ  – Chi tiết
Từ thương hiệu cá nhân đến thương hiệu doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Truyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Xây dựng & duy trì quan hệ báo chí Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết

Tìm hiểu thêm thông tin về lịch khai giảng

Liên hệ:  097 898 6899