LỊCH KHAI GIẢNG

Năm 2020

“Học PR với người chuyên nghiệp”


KHÓA HỌC
THỜI LƯỢNG
HỌC PHÍ
ĐỊA ĐIỂM
THÁNG 5
THÁNG 6
THÁNG 7
THÁNG 8
CHI TIẾT
KHÓA HỌC PUBLIC Nghệ thuật PR – Bộ công cụ MECGRIS 8 buổi 3.000.000 đồng Trực tuyến ME028

15/06

Chi tiết
CONCOP – Content Marketing & Copywriting 8 buổi 7.000.000 đồng Hà Nội CP007

23/05

Chi tiết
PR2SALES – Ứng dụng PR trong bán hàng 2 buổi 2.000.000 đồng Hà Nội  – Chi tiết
PERSONAL BRANDING – Xây dựng thương hiệu cá nhân 2 buổi 2.000.000 đồng Hà Nội  – Chi tiết
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp & hệ thống truyền thông nội bộ 6 buổi 5.500.000 đồng Hà Nội IC04

25/07

Chi tiết
PR ADVANCED – Xây dựng hệ sinh thái truyền thông đột phá 6 buổi 5.500.000 đồng Trực tuyến  – PRA02

06/07

Chi tiết
ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP Quản trị truyền thông trong khủng hoảng Liên hệ Liên hệ Liên hệ  – Chi tiết
Từ thương hiệu cá nhân đến thương hiệu doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Truyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Xây dựng & duy trì quan hệ báo chí Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết

Tìm hiểu thêm thông tin về lịch khai giảng

Liên hệ:  084 243 3663