LỊCH KHAI GIẢNG

Năm 2022

“Học PR với người chuyên nghiệp”


KHÓA HỌC
THỜI LƯỢNG
HỌC PHÍ
ĐỊA ĐIỂM
THÁNG 3
THÁNG 4
THÁNG 5
THÁNG 6
CHI TIẾT
KHÓA HỌC PUBLIC Truyền thông Thương hiệu 8 buổi 5.400.000 đồng(Đã bao gồm VAT) Online ME032 Chi tiết
CONCOP – Content Marketing & Copywriting 8 buổi 5.400.000 đồng(Đã bao gồm VAT) Online CP010 Chi tiết
PERSONAL BRANDING – Xây dựng Thương hiệu Cá nhân 2 buổi 2.160.000 đồng(Đã bao gồm VAT) Hà Nội Chi tiết
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp & Hệ thống Truyền thông Nội bộ 6 buổi 5.400.000 đồng(Đã bao gồm VAT) Online  

IC007 Chi tiết
PR ADVANCED – Xây dựng Hệ sinh thái Truyền thông Đột phá 6 buổi 6.480.000 đồng(Đã bao gồm VAT) Hà Nội  – Chi tiết
ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP Quản trị truyền thông trong khủng hoảng Liên hệ Liên hệ Liên hệ  – Chi tiết
Từ thương hiệu cá nhân đến thương hiệu doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Truyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết
Xây dựng & duy trì quan hệ báo chí Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết

Tìm hiểu thêm thông tin về lịch khai giảng

Liên hệ:  0967 507 843