Đọc báo Marcom


13/09/2023

BARBENHEIMER – CƠN SỐT ĐIỆN ẢNH KHIẾN NGƯỜI NHẬT PHẪN NỘ

BARBENHEIMER – CƠN SỐT ĐIỆN ẢNH KHIẾN NGƯỜI NHẬT PHẪN NỘ Warner Bros. Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích chi nhánh của […]
24/08/2023

TRUYỀN THÔNG VỀ VẤN ĐỀ GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

TRUYỀN THÔNG VỀ VẤN ĐỀ GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY (LLCT&TT) Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, trung bình […]
24/08/2023

BÁO CHÍ VÀ DOANH NGHIỆP CỘNG SINH TRONG THỜI ĐẠI SỐ

BÁO CHÍ VÀ DOANH NGHIỆP CỘNG SINH TRONG THỜI ĐẠI SỐ Truyền gửi thông tin tới khách hàng và các đối tượng công chúng mục tiêu […]
08/08/2023

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO: Dễ mà khó.

Dễ là vì chẳng có trò vè gì mà bày vẽ. Rất tiêu chuẩn, rất quy tắc, không cần sân khấu phức tạp, hoành tráng, không […]