ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP


QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG TRONG KHỦNG HOẢNG


Bạn nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu rõ vai trò của bản thân và của bộ phận trong việc quản lý /đánh giá về thương hiệu công ty.
 • Nắm được những kiến thức cơ bản về việc quản lý rủi ro, nguy cơ khủng hoảng, hiểu được ảnh hưởng của các các sự cố khủng hoảng với công ty
 • Nắm được các kỹ năng cần thiết để nhận diện, theo dõi và chủ động quản lý các sự cố/vấn đề có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty.
 • Hiểu được cơ chế xuất hiện và lan truyền của khủng hoảng để có quyết định đúng đắn và kịp thời.
 • Nắm được bí quyết để truyền thông hiệu quả trong khủng hoảng

Đặc điểm của khóa học?

Nội dung khóa học

 • – Module 1 – Từ quản trị rủi ro đến xây dựng chiến lược phòng chống khủng hoảng truyền thông
 • – Module 2 – Phương pháp quản trị khủng hoảng truyền thông
 • – Module 3 – Lập đề án xử lý khủng hoảng truyền thông
 • – Module 4 – Phòng chống khủng hoảng truyền thông

Học qua những case-study thực tế là trải nghiệm của chính giảng viên

Mô hình chia sẻ cởi mở học viên – học viên, học viên – giảng viên

Nghiên cứu và thực hành các tình huống mang tính thời sự


Những ai nên tham gia khóa học?

 • CEO, Chủ doanh nghiệp
 • Giám đốc Thương hiệu, Giám đốc Truyền thông, những người đang chịu trách nhiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu

Giảng viên

 • Ông Nguyễn Đình Thành – Đồng sáng lập Elite PR School
 • Ông Lê Quốc Vinh – Chairman LeGroup
 • Tiến sĩ Phan Tất Thứ – Tác giả mô hình Sales6G, Chủ tịch KNV Group

Thông tin khóa học

 Phương pháp giảng dạy:
 • Khoá học được thiết kế với phần thực hành phù hợp cho từng module.
 • Ứng dụng các case-study của Doanh nghiệp trong bài giảng để đảm bảo tính ứng dụng cao nhất cho học viên.
 Địa điểm: Liên hệ
 Khai giảng: Liên hệ
 Lớp: Liên hệ
 Thời gian: Liên hệ
 Thời lượng: Tổng thời lượng 12 giờ, chia làm 4 buổi.
 Học phí: Liên hệ

THIẾT KẾ KHÓA HỌC DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP BẠN
(NHẬN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC)

Điền vào form dưới đây

Khóa học liên quan