Tin tức


21/03/2020

TOP TREND VỀ DIGITAL MARKETING TRONG NĂM 2020

Công nghệ phát triển, thế giới digital marketing cũng liên tục thay đổi theo. Nếu hoạt động truyền thông của công ty bạn không “đuổi kịp” […]
21/03/2020

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU: HỌ LÀ AI?

Người làm Marcom, PR, Marketing dành hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để bồi đắp brand story và xây dựng các thông điệp cho thương hiệu. […]
21/03/2020

SLOGAN CỦA COCA “ĐƯỢC” CẤM VÀ “BỊ” TRUYỀN THÔNG MIỄN PHÍ

Chiến dịch quảng cáo của Coca-cola với slogan “Mở lon Việt Nam” có lẽ đã không được mấy ai chú ý nếu như không có công […]
21/03/2020

CÁCH LEGO TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ – CHỌN ĐÚNG NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI TUYỂN CHO ĐỦ!

LEGO tận dụng một quy trình phỏng vấn độc đáo nhưng kỹ lưỡng để chọn ứng viên hợp với văn hóa của doanh nghiệp nhất. Quy […]