Tin tức


05/04/2020

6 SAI LẦM GIẾT CHẾT CHIẾN LƯỢC CONTENT MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

Đổ tiền đầu tư content marketing theo xu hướng nhưng một số doanh nghiệp Việt lại tự làm khó mình khi không xác định được mục […]
05/04/2020

MARKETING TRẢI NGHIỆM – PHƯƠNG THỨC KIỂU MẪU GIÚP STEVE JOBS TẠO RA MỘT APPLE VĨ ĐẠI

Marketing trải nghiệm đã giúp Jobs xây dựng được quy mô to lớn cho Apple, các khách hàng sau khi trải nghiệm hàng loạt sản phẩm […]
04/04/2020

CẨN TRỌNG: QUẢNG CÁO HAY QUÁ CÓ THỂ BỊ KIỆN!

Năm 1991, hãng bia Anheuser – Busch bị một khách hàng kiện tội quảng cáo sai sự thật và che giấu các tác hại của rượu […]
04/04/2020

5 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH AMAZON ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN DẦU

Trong năm 2019, doanh thu của Amazon đã lên tới hơn 72 tỷ đô la. Từ quá khứ là một cửa hàng sách trực tuyến và […]