Tin tức


20/03/2020

CHIẾN LƯỢC MARKETING 5P

Chiến lược Marketing 5P: Chuyển hướng từ sản phẩm sang platform. 5 yếu tố này khi được kết hợp chặt chẽ, sẽ tạo nên gắn kết […]
20/03/2020

5 CÁCH TẠO RA MỘT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ KHÔNG NHÂN VIÊN NÀO “NỠ” BỎ LỠ

Nhiều người ví việc đi làm giống như tham gia một cuộc chiến. Họ phải tập trung cao độ và thường xuyên gặp căng thẳng. Tuy nhiên, […]
20/03/2020

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS BỐC CHÁY

Không dữ dội như trong tiểu thuyết của Victor Hugo nhưng cũng phá hủy phần tháp cao nhất và 1000m2 phần mái. May mắn là hai […]
20/03/2020

THẤY GÌ TỪ CHÍNH SÁCH ĐỔI IPHONE CŨ LẤY SAMSUNG MỚI ?

Đây không phải là chiêu mới nhưng luôn luôn hiệu quả giữa các thương hiệu ngang sức ngang tài. Pepsi đã từng đổi sang lon đỏ […]