Elite mang ý nghĩa “Tinh hoa”:

Chữ E được lựa chọn cách điệu thành dấu chấm cảm để thể hiện thông điệp: “Tinh hoa của PR – Marketing là việc phải gắn với cảm xúc con người.

Bên cạnh đó, chữ E được viết theo kiểu chữ Hy Lạp thể hiện sự tinh tuý của văn hoá phương Tây. Kết hợp màu đỏ – màu của trái tim, đam mê và văn hóa phương Đông – các nhà sáng lập Elite PR School muốn nhấn mạnh nghệ thuật PR là kết tinh của nhiều nền văn hóa, đam mê và tinh thần nhân đạo.
Logo được kết lại bằng dòng chữ viết tay “PR School” thể hiện sự dụng công khổ luyện của người làm PR, nếu có đam mê, tìm tòi, học hỏi và chăm chỉ rèn luyện thì chắc chắn sẽ thành công.