blog


19/04/2018

Chuyển dịch content trong marketing và truyền thông hiện đại

Trong thời đại số, mỗi ngày mỗi khách hàng phải tiếp nhận hàng nghìn lời mời chào từ các thương hiệu: đó có thể là những […]
18/04/2018

CÁI GIÁ CỦA SỰ THIẾU MINH BẠCH

Một trong những lý do thông dụng nhất của khủng hoảng truyền thông là chúng ta không đủ tường minh trong hành động cũng như chính […]
03/08/2017

Xây dựng thương hiệu địa phương trong tổng thể chiến lược cạnh tranh phát triển kinh tế

Bài tham luận này được viết trong khuôn khổ hội nghị công bố 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, góp ý xây dựng […]
03/08/2017
Bàn về xử lý khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam _1

Bàn về xử lý khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam

Kể từ khi Việt Nam mở cửa năm 1986, kinh tế thị trường đã trở thành 1 thực tế. Ngoài các áp lực về kết quả […]