Tin tức


20/03/2020

CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG – CHÌA KHÓA TĂNG CƯỜNG LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU

Một trong những cách giúp thương hiệu có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ hiệu quả đến từng khách hàng riêng biệt là thông […]
20/03/2020

SÁNG TẠO CẦN CẢM HỨNG HAY KỶ LUẬT?

“Nhiều nơi than thở, các bạn làm sáng tạo thường cho mình quyền giờ giấc, ăn mặc, thái độ không giống ai vì các bạn ấy […]
20/03/2020

“HIỆN TƯỢNG KHÁ BẢNH LÀ PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI”

Kênh Youtube “Khá Bảnh” có lượng người theo dõi xếp hạng thứ 59 tại Việt Nam, có thể kiếm nhiều nhất khoảng 1,5 tỉ đồng/tháng, 17,8 […]
20/03/2020

NHỮNG CÂU TAGLINE HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Những tác phẩm nghệ thuật Content Marketing & Copywriting xuất sắc! Ai cũng biết, làm content Marketing & Copywriting là phải kể được câu chuyện ấn […]