blog


03/08/2017
Xây dựng hình ảnh doanh nhân - Những điều cần chú ý_1

Xây dựng hình ảnh doanh nhân – Những điều cần chú ý

Là một chuyên gia truyền thông, ông đánh giá thế nào về vai trò của thương hiệu cá nhân đối với thương hiệu chung của doanh […]
03/08/2017
Quan hệ doanh nghiệp và báo chí: Đã đến thời của thông tin minh bạch_1

Quan hệ doanh nghiệp và báo chí: Đã đến thời của thông tin minh bạch

Bài dưới đây viết cho tạp chí Du Lịch nhân ngày 21/6/2014, với tư cách của Le Bros (www.lebros.vn), xin đăng lại ở đây, để các […]
01/08/2017

ỨNG PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG, BÀI HỌC KHÔNG BAO GIỜ MUỘN

Bài viết này dành cho báo Đầu Tư Chứng Khoán, nhân dịp 21/6/2014, cũng là nội dung phát biểu trong Diễn đàn Đối thoại Doanh nhân […]
01/08/2017

Marketing ăn theo và Marketing du kích

Bài đăng trên tạp chí Doanh Nhân số 161 (15/7/2014) Nói thêm về chữ Ambush marketing. Chữ Ambush có gốc từ tiếng Pháp có nghĩa là […]