blog


03/08/2017

Xây dựng thương hiệu địa phương trong tổng thể chiến lược cạnh tranh phát triển kinh tế

Bài tham luận này được viết trong khuôn khổ hội nghị công bố 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, góp ý xây dựng […]
03/08/2017
Bàn về xử lý khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam _1

Bàn về xử lý khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam

Kể từ khi Việt Nam mở cửa năm 1986, kinh tế thị trường đã trở thành 1 thực tế. Ngoài các áp lực về kết quả […]
03/08/2017
Khủng hoảng truyền thông do phát ngôn _1

Khủng hoảng truyền thông do phát ngôn

Chú Nguyễn Ánh 9 ơi: đừng buồn Người xưa có câu: hoạ tự miệng mà ra, thế nên, người thông minh sắc sảo đến mấy mà […]
03/08/2017
Xây dựng hình ảnh doanh nhân - Những điều cần chú ý_1

Xây dựng hình ảnh doanh nhân – Những điều cần chú ý

Là một chuyên gia truyền thông, ông đánh giá thế nào về vai trò của thương hiệu cá nhân đối với thương hiệu chung của doanh […]