ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP


QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG TRONG KHỦNG HOẢNG

 • * Mục tiêu khóa học: Giúp doanh nghiệp nắm được các kỹ năng, kiến thức cần thiết để thiết lập chương trình Phòng ngừa – Phản ứng – Phục hồi, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của khủng hoảng truyền thông.
 • * Lịch khai giảng: Liên hệ
 • * Địa điểm: Liên hệ

Xem chi tiết

TỪ THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN ĐẾN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

 • * Mục tiêu khóa học: Khóa học sẽ đưa ra các kiến thức và mô hình xây dựng thương hiệu để cân bằng lộ trình phát triển của mỗi cá nhân với định vị chung của tổ chức, tạo ra giá trị bền vững cho thương hiệu.
 • * Lịch khai giảng: Liên hệ
 • * Địa điểm: Liên hệ

Xem chi tiết

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • * Mục tiêu khóa học: Nâng cao nhận thức, kỹ năng của nhân viên trong việc tham gia các hoạt động nội bộ; tạo nên sức mạnh nội tại và sự cân bằng danh tiếng cho tổ chức.
 • * Lịch khai giảng: Liên hệ
 • * Địa điểm: Liên hệ

Xem chi tiết

XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ QUAN HỆ BÁO CHÍ

 • * Mục tiêu khóa học: Khóa học đưa ra giải pháp để Doanh nghiệp xác định được nhóm báo chí trọng tâm, nguyên tắc làm việc và cách ứng xử để duy trì quan hệ với nhà báo.
 • * Lịch khai giảng: Liên hệ
 • * Địa điểm: Liên hệ

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm các khóa đào tạo Public tại đây