Đọc báo Marcom


13/06/2023

QUYỀN LỰC MỀM VÀ CÂU CHUYỆN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

QUYỀN LỰC MỀM VÀ CÂU CHUYỆN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Xây dựng thương hiệu quốc gia là quá trình quan trọng để xác định […]
21/04/2023

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Talkshow lớn nhất năm 2023 của Elite PR School “Văn hóa doanh nghiệp trong thời chuyển đổi số” được tổ chức tại hội trường Ngụy Như […]
07/04/2023

CÙNG ĐÓN CHỜ MÀN XUẤT HIỆN CỦA 8 DIỄN GIẢ TẠI TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

CÙNG ĐÓN CHỜ MÀN XUẤT HIỆN CỦA 8 DIỄN GIẢ TẠI TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ Văn hóa doanh nghiệp thời chuyển […]
07/04/2023

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ “Chuyển Số, đổi Phận, hóa Văn” Không chỉ giúp gia tăng sự gắn kết nội bộ, Văn […]