Kiến thức


02/06/2020

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM KHI CHỌN HỌC NGÀNH TRUYỀN THÔNG

Truyền thông hiện đang là một ngành phát triển. Nhiều trường đại học tại Việt Nam gần đây đã mở các khoa đào tạo ngành Truyền […]
02/06/2020

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG KIỂU NHẬT THỜI DỊCH BỆNH

“Trong thế giới của người Nhật, chỉ có sự quan tâm lẫn nhau, chỉ có niềm tin là những thứ có thể chắc chắn, còn lại […]
02/06/2020

3 NĂNG LỰC “VÀNG” CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP NÀO CŨNG CẦN, KỂ CẢ TRONG COVID-19

Tại tọa đàm trực tuyến “Đi làm hậu cách ly – Tiếp lửa cho nhân sự” ngày 05/05/2020, theo ông Nguyễn Đình Thành – Nhà đồng […]
02/06/2020

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THỜI COVID-19

Trong Hội thảo trực tuyến: “Truyền thông doanh nghiệp thời COVID-19”, Ông Lê Quốc Vinh – nhà đồng sáng lập Elite PR School đã nhấn mạnh: […]