Kiến thức


16/04/2020

[EPS_COVID_TALK] 10 LỜI KHUYÊN CHO TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP THỜI COVID-19

Theo Nielsen Vietnam, COVID-19 đã có những ảnh hưởng đáng kể đến hành vi chung của người Việt Nam. Cụ thể, 47% người Việt Nam đã […]
16/04/2020

[EPS_COVID_TALK] 10 CONCEPTS CSR MÙA COVID-19

Dịch bệnh Covid-19 đã làm đảo lộn đời sống, hành vi tiêu dùng của khách hàng và đặt hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế […]
15/04/2020

3 CHỮ C CHO TRUYỀN THÔNG THỜI COVID-19

Quan tâm chăm sóc khách hàng, không ngừng sáng tạo và xây dựng cộng đồng của chính mình là những yếu tố quan trọng để các […]
12/04/2020

TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP THỜI COVID-19

Dịch bệnh đã đảo lộn đời sống, hành vi tiêu dùng của khách hàng và đặt hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới trước […]