Kiến thức


21/03/2020

NOTE MỎNG CUỐI NGÀY VỀ PR CỘNG ĐỒNG

Tâm lý con người có một đặc tính được gọi là empathy tức là sự thấu cảm. Đó là khả năng bẩm sinh của con người […]
21/03/2020

[VIDEO] TỪ VỤ MÃ PÍ LÈNG NGHĨ VỀ CÁCH ỨNG XỬ VỚI DI SẢN Ở TẦM QUỐC GIA

Gìn giữ di sản không phải là tìm mọi cách giữ nguyên nó một cách nguyên thủy như nó vẫn từng thế từ hàng nghìn năm […]
21/03/2020

KỊCH BẢN NÀO CHO NGÀNH TRUYỀN THÔNG 2020?

Các chuyên gia truyền thông hàng đầu trên thế giới vẫn tranh cãi về kịch bản cho các hoạt động truyền thông năm 2020. Gần đây […]
21/03/2020

LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG TRẠNG THÁI KHỦNG HOẢNG: KHÁM PHÁ BÍ MẬT CỦA SAMSUNG

Ít ai biết rằng, Samsung – nhà sản xuất điện thoại thông minh, thiết bị điện tử và chip nhớ lớn nhất thế giới lại thường […]