Sự kiện


13/06/2023

TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC ICC09 – XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Nhiều cung bậc cảm xúc trong một khóa học về Truyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ được học, được “đóng gói” […]
13/06/2023

AirBnB “THẮNG LỚN” NHỜ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ VÀO THƯƠNG HIỆU VÀ PR

AirBnB “THẮNG LỚN” NHỜ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ VÀO THƯƠNG HIỆU VÀ PR AirBnB là một trong những công ty đặt phòng trực tuyến phổ biến […]
13/06/2023

NGHỆ THUẬT STORY TELLING TIẾP CẬN TỪ GÓC LỊCH SỬ ĐỂ CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG BẰNG LÒNG YÊU NƯỚC (PATRIOTISM MARKETING)

NGHỆ THUẬT STORY TELLING TIẾP CẬN TỪ GÓC LỊCH SỬ ĐỂ CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG BẰNG LÒNG YÊU NƯỚC (PATRIOTISM MARKETING) Christophe Claret -thương hiệu đồng […]
13/06/2023

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CUỐI CÙNG VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ TRONG NĂM 2023 CỦA ELITE PR SCHOOL- ICC10

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CUỐI CÙNG VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ TRONG NĂM 2023 CỦA ELITE PR SCHOOL- ICC010 Văn hóa […]