KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU TRUYỀN THÔNG, HƯỚNG ĐẾN SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ BỀN VỮNG

► Khóa học PR Thực chiến: NGHỆ THUẬT PR – BỘ CÔNG CỤ MECGRIS

Khóa học chuẩn hóa kiến thức về truyền thông thương hiệu và nghệ thuật PR kết hợp với các giá trị văn hóa, theo TƯ DUY CHIẾN LƯỢC và trường phái PR QUẢN TRỊ. Khóa học cung cấp những kiến thức tổng quan về branding, brand activation, PR với bộ công cụ MECGRIS-PR bản quyền bao gồm 8 kỹ năng quan trọng và toàn diện cho một người quản trị và thực hành truyền thông.

Khoá MECGRIS PR được thiết kế trên cả 4 phương diện: quản trị, thương hiệu, truyền thông, văn hoá, vì vậy phù hợp với nhiều đối tượng trong đó đặc biệt là CEO và doanh nhân.

Thông tin chi tiết xem tại: https://eliteprschool.edu.vn/nghe-thuat-pr-bo-cong-cu-mecgris/

► Khóa học XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Khóa học nâng cao nhận thức về giá trị của Truyền thông Nội bộ gắn liền với Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp và Truyền thông Đối ngoại, từ đó giúp Chủ doanh nghiệp/lãnh đạo doanh nghiệp/ Giám đốc điều hành/ Giám đốc nhân sự, cấp quản lý/ Cán bộ chuyên sách truyền thông/ Văn hóa doanh nghiệp… có tư duy quản trị chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững từ văn hóa doanh nghiệp

Thông tin chi tiết xem tại: https://eliteprschool.edu.vn/van-hoa-doanh-nghiep-ttnb/

Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp các bạn – những người yêu truyền thông, PR muốn hướng tới sự chuyên nghiệp và bền vững, dù bạn là lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc truyền thông, CMO; cán bộ/nhân viên chuyên trách PR, Marketing, Marcom, Sales của các doanh nghiệp hay là sinh viên/những người có định hướng trở thành Marketer, PR Practitioner, người làm truyền thông chuyên nghiệp.

#ElitePRSchool #MECGRIS#Van_hoa_doanh_nghiep #Truyen_thong_noi_bo#IC02 #ME025
_____


? Đăng ký nhanh tại: http://bit.ly/EPS_dangkyhoc_2018
☎️ Hotline tư vấn và đăng ký khóa học: 084 243 3663 (Ms. Giang)/ email: giangth@eliteprschool.edu.vn

%d bloggers like this: