Tin tức


22/03/2020

ĐIỂM TỰA ĐỂ “CHUNG THUYỀN”?

Các câu chuyện kinh doanh trên thế giới đã và đang chứng minh, sự phát triển của các thương hiệu toàn cầu, hầu như đều xoay […]
22/03/2020

KAIZEN – NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ GIÚP TOYOTA KHÔNG BAO GIỜ PHẢI ĐUỔI NGƯỜI

“Kai” có nghĩa là thay đổi và từ “Zen” có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. […]
22/03/2020

VĂN HÓA CÔNG SỞ CỦA PEPSICO: CHO PHÉP NHÂN VIÊN THOẢI MÁI ĐI MUỘN VỀ SỚM ĐỂ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ HOẶC CHĂM SÓC VỢ CON

PepsiCo, công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại New York, bên cạnh kế hoạch cho phép nghỉ hậu sản tới 16 tuần […]
22/03/2020

MÓN HUẾ: NẠN NHÂN CỦA CHIẾC BẪY MANG TÊN CƠN SỐT F&B

“Món Huế là ví dụ cho sự không đồng nhất và chuẩn hoá về quy trình trong một chuỗi cửa hàng”. Dấu hiệu cho sự kết […]