Sự kiện


07/04/2023

CÙNG ĐÓN CHỜ MÀN XUẤT HIỆN CỦA 8 DIỄN GIẢ TẠI TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

CÙNG ĐÓN CHỜ MÀN XUẤT HIỆN CỦA 8 DIỄN GIẢ TẠI TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ Văn hóa doanh nghiệp thời chuyển […]
07/04/2023

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ “Chuyển Số, đổi Phận, hóa Văn” Không chỉ giúp gia tăng sự gắn kết nội bộ, Văn […]
13/03/2022

ME 010 – KHÓA HỌC THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI 6 năm trước khoá học “Nghệ thuật PR – Bộ công cụ MECGRIS’’ đến với tôi […]
03/08/2021

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NHƯ VŨ KHÍ CẠNH TRANH MỚI

3 Cùng với sự phát triển của công nghệ, và thực tế toàn cầu hoá, khoảng cách về khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, […]