Kiến thức


20/03/2020

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP: ĐỪNG CỐ GIẤU ĐI THẬT THÀ

Bài viết của anh Lương Tiến Hiệp, cựu học viên Elite PR School, đăng trên báo Kinh tế Sài Gòn. Anh Hiệp chia sẻ với cộng […]
20/03/2020

[SÁCH] LÀM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP GIỐNG NHƯ SEX Ở TRƯỜNG CẤP 3. NHIỀU NGƯỜI NÓI ĐẾN NÓ, ÍT NGƯỜI HIỂU NÓ VÀ AI CŨNG BẢO MÌNH ĐÃ LÀM

Có bao giờ giờ bạn phải vò đầu bứt tai khi sếp giao làm marcom thì làm luôn truyền thông nội bộ cuối cùng đi họp […]
20/03/2020

CÓ NÊN QUẢN LÝ PHÁT NGÔN CỦA NHÂN VIÊN TRÊN MẠNG XÃ HỘI?

Doanh nghiệp nghĩ có thể quản trị rủi ro từ nội bộ bằng cách hạn chế nhân viên sử dụng và phát ngôn về doanh nghiệp […]
20/03/2020

CHIẾN LƯỢC MARKETING 5P

Chiến lược Marketing 5P: Chuyển hướng từ sản phẩm sang platform. 5 yếu tố này khi được kết hợp chặt chẽ, sẽ tạo nên gắn kết […]