blog


01/08/2017

Marketing ăn theo và Marketing du kích

Bài đăng trên tạp chí Doanh Nhân số 161 (15/7/2014) Nói thêm về chữ Ambush marketing. Chữ Ambush có gốc từ tiếng Pháp có nghĩa là […]
01/08/2017
Immortal Fan: Một chiến dịch truyền thông cộng đồng kinh điển _1

Immortal Fan: Một chiến dịch truyền thông cộng đồng kinh điển

Người ta có thể mang tiền đi làm từ thiện, có thể cúng dường cho chùa chiền, mang của cải vật chất đi làm điều thiện, […]
01/08/2017
5 Lời khuyên để cuộc sống trên Social Media thú vị hơn_2

5 Lời khuyên để cuộc sống trên Social Media thú vị hơn

Thử tưởng tượng sáng nào cũng như sáng nào : bạn ăn phở. Trưa nào cũng như trưa nào: bạn ăn phở. Tối nào cũng như […]