Kiến thức


20/03/2020

CÓ NÊN QUẢN LÝ PHÁT NGÔN CỦA NHÂN VIÊN TRÊN MẠNG XÃ HỘI?

Doanh nghiệp nghĩ có thể quản trị rủi ro từ nội bộ bằng cách hạn chế nhân viên sử dụng và phát ngôn về doanh nghiệp […]
20/03/2020

CHIẾN LƯỢC MARKETING 5P

Chiến lược Marketing 5P: Chuyển hướng từ sản phẩm sang platform. 5 yếu tố này khi được kết hợp chặt chẽ, sẽ tạo nên gắn kết […]
20/03/2020

5 CÁCH TẠO RA MỘT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ KHÔNG NHÂN VIÊN NÀO “NỠ” BỎ LỠ

Nhiều người ví việc đi làm giống như tham gia một cuộc chiến. Họ phải tập trung cao độ và thường xuyên gặp căng thẳng. Tuy nhiên, […]
20/03/2020

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS BỐC CHÁY

Không dữ dội như trong tiểu thuyết của Victor Hugo nhưng cũng phá hủy phần tháp cao nhất và 1000m2 phần mái. May mắn là hai […]