Kiến thức


20/03/2020

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS BỐC CHÁY

Không dữ dội như trong tiểu thuyết của Victor Hugo nhưng cũng phá hủy phần tháp cao nhất và 1000m2 phần mái. May mắn là hai […]
20/03/2020

THẤY GÌ TỪ CHÍNH SÁCH ĐỔI IPHONE CŨ LẤY SAMSUNG MỚI ?

Đây không phải là chiêu mới nhưng luôn luôn hiệu quả giữa các thương hiệu ngang sức ngang tài. Pepsi đã từng đổi sang lon đỏ […]
20/03/2020

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN NHƯ NHÀ KARDASHIAN

Bạn có biết nguyên tắc SELFIE trong personal branding ? Jeetendr Sehdev, chuyên gia mảng thương hiệu của tờ Financial Time và là tác giác cuốn […]
20/03/2020

CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG – CHÌA KHÓA TĂNG CƯỜNG LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU

Một trong những cách giúp thương hiệu có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ hiệu quả đến từng khách hàng riêng biệt là thông […]