Kiến thức


20/03/2020

[SÁCH] LÀM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP GIỐNG NHƯ SEX Ở TRƯỜNG CẤP 3. NHIỀU NGƯỜI NÓI ĐẾN NÓ, ÍT NGƯỜI HIỂU NÓ VÀ AI CŨNG BẢO MÌNH ĐÃ LÀM

Có bao giờ giờ bạn phải vò đầu bứt tai khi sếp giao làm marcom thì làm luôn truyền thông nội bộ cuối cùng đi họp […]
20/03/2020

CÓ NÊN QUẢN LÝ PHÁT NGÔN CỦA NHÂN VIÊN TRÊN MẠNG XÃ HỘI?

Doanh nghiệp nghĩ có thể quản trị rủi ro từ nội bộ bằng cách hạn chế nhân viên sử dụng và phát ngôn về doanh nghiệp […]
20/03/2020

CHIẾN LƯỢC MARKETING 5P

Chiến lược Marketing 5P: Chuyển hướng từ sản phẩm sang platform. 5 yếu tố này khi được kết hợp chặt chẽ, sẽ tạo nên gắn kết […]
20/03/2020

5 CÁCH TẠO RA MỘT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ KHÔNG NHÂN VIÊN NÀO “NỠ” BỎ LỠ

Nhiều người ví việc đi làm giống như tham gia một cuộc chiến. Họ phải tập trung cao độ và thường xuyên gặp căng thẳng. Tuy nhiên, […]