Kiến thức


16/04/2020

[EPS_COVID_TALK] 10 CONCEPTS CSR MÙA COVID-19

Dịch bệnh Covid-19 đã làm đảo lộn đời sống, hành vi tiêu dùng của khách hàng và đặt hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế […]
15/04/2020

3 CHỮ C CHO TRUYỀN THÔNG THỜI COVID-19

Quan tâm chăm sóc khách hàng, không ngừng sáng tạo và xây dựng cộng đồng của chính mình là những yếu tố quan trọng để các […]
12/04/2020

TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP THỜI COVID-19

Dịch bệnh đã đảo lộn đời sống, hành vi tiêu dùng của khách hàng và đặt hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới trước […]
05/04/2020

CÁ THÁNG TƯ: TƯỞNG ĐÙA MÀ THẬT

Ngày cá tháng tư năm 2016, công ty chuyên các thiết bị phòng tắm Bathstore và agency quảng cáo Saatchi & Saatchi London đã cho ra […]