Kiến thức


22/03/2020

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÀNH DẦU KHÍ: “THƯƠNG HIỆU PHẢI TẠO RA CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI KHÁCH HÀNG, HIỂU KHÁCH HÀNG”

Đó là chia sẻ của ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group – Đồng sáng lập Elite PR School trong buổi tọa đàm “Làm gì […]
22/03/2020

TOYOTA WAY – CÂU CHUYỆN VĂN HÓA GÓP PHẦN TẠO NÊN ĐẲNG CẤP CỦA TOYOTA

Xuất phát từ nhà máy dệt vải sợi truyền thống chuyển qua sản xuất ô tô vào năm 1937, và mặc dù sống sót qua cuộc […]
21/03/2020

CẨN TRỌNG KHI SÁNG TẠO TRÊN CÁC LẰN RANH VĂN HÓA

Sau Coca Cola Việt Nam, thêm một case tai nạn vì thiếu nhạy cảm văn hoá. Cẩn trọng khi sáng tạo bay trên các lằn ranh […]
21/03/2020

5 TRỤ CỘT CỦA XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN

Hình ảnh cá nhân phải đi lên từ chính sự chân thành và năng lực của mỗi người. Nếu “gồng mình” thì lâu quá cũng “mỏi”. […]