KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ


XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ


Bạn nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu được vai trò, giá trị của Truyền thông Nội bộ gắn liền với Văn hóa Doanh nghiệp và Truyền thông Thương hiệu.
 • Biết cách khảo sát, phân tích đặc trưng văn hoá, từ đó xây dựng được nền móng và các trụ cột văn hoá doanh nghiệp.
 • Nắm được cấu trúc hệ thống, quy trình hoạch định chiến lược và kế hoạch truyền thông nội bộ trong các tổ chức.
 • Ứng dụng mô hình, công cụ TTNB & VHDN vào thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phương pháp đào tạo:

 • Huấn luyện theo mô hình bản quyền, có tính khái quát, tích hợp và ứng dụng cao.
 • Trao đổi qua các case-study thực tế có liên quan tới chủ đề huấn luyện.
 • Áp dụng mô hình, phương pháp vào giải quyết các vấn đề thực tế của học viên.
 • Các học viên được thực hành theo nhóm với quy trình như sau:
 1. Chia nhóm, chọn chủ đề thực hành
 2. Thảo luận, trao đổi kết hợp với sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên
 3. Thuyết trình nhóm, phản biện & góp ý
 4. Nhận xét, đánh giá, tổng kết của giảng viên

Nội dung khóa học:

 • Module 1: Văn hóa tổ chức

– Văn hoá DN? Vai trò đối với sự phát triển của tổ chức
– Xác định liên kết Văn hoá trong Cấu trúc quản trị
– Nhận diện văn hoá: mô hình, công cụ khảo sát, phân tích (Quy trình khảo sát & phân tích đặc trưng văn hoá)
Phân tích tình huống: Sự thúc đẩy và Lực cản văn hoá; Thực hành: Nhận biết đặc trưng văn hoá tổ chức của bạn

 • Module 2: Cấu trúc và các yếu tố định hình văn hóa doanh nghiệp

– Phân tích cấu trúc và các tầng văn hoá trong tổ chức
– Nhận biết các cấu trúc “nổi” và “chìm” của văn hoá
– Giá trị văn hoá: Các yếu tố hữu hình & yếu tố vô hình
Nghiên cứu tình huống: DN thành công nhờ văn hoá; Thực hành: Phân tích cấu trúc VHDN của các học viên

 • Module 3: Quy trình kiến trúc và Xây dựng văn hóa doanh nghiêp

– Kiến trúc nền móng & hệ thống tư tưởng chủ đạo (hệ giá trị, hệ quy ước,…)
– Xây dựng các trụ cột trong Sổ tay/Cẩm nang VHDN
– 8 bước tiến hành điều chỉnh văn hoá doanh nghiệp.
Thực hành: XD “Đề cương văn hoá doanh nghiệp” (cụ thể hoá các yếu tố vô hình, hữu hình thành văn bản)

 • Module 4: Hoạch định, tổ chức, thực hiện truyền thông nội bộ

– Tích hợp hệ thống Truyền thông nội bộ & đối ngoại (3M, 4S)
– Cấu trúc chiến lược & kế hoạch truyền thông nội bộ
– Tổ chức và triển khai TTNB (Tổ chức bộ máy, tuyển chọn & sắp xếp các nhân sự )
– Quy trình lập kế hoạch (Xác định mục tiêu, thời gian, đối tượng, cách thức, hình thức triển khai, Những yếu tố để lan tỏa 1 chiến dịch TTNB)
Thực hành: Sử dụng nghệ thuật PR Story trong TTNB

 • Module 5: Truyền thông nội bộ hiệu quả

– Sự thay đổi trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
– Hiểu về 6 chiều kích của tổ chức và con người để Truyền Thông – Truyền đạt – Truyền đúng – Truyền đủ
– Tại sao truyền thông nội bộ thất bại? ( 10 lý do truyền thông nội bộ thất bại; 3 nhóm vấn đề cần chú trọng: con người, nguồn lực, phương pháp)
– 3 chung (xây dựng môi trường làm việc): Chung vận mệnh – Chung lợi ích – Chung ngôn ngữ
– 3 yêu cầu của truyền thông hiệu quả
– 3 nội dung cần có trong một kế hoạch content truyền thông nội bộ
–  4 nguyên lý của truyền thông nội bộ hiệu quả ( Tinh thần chủ-khách; Toà soạn đa phương tiện; Nguyên lý Hai bàn tay; Tạo dựng sự đồng thuận)
– Ma trận nội dung và hình thức ứng dụng trong truyền thông nội bộ
– 80 hình thức content phổ biến
– Kỹ năng tạo kết nối. Kỹ năng tạo động lực. Kỹ năng sáng tạo
– 8 thói quen của người làm IC và yêu cầu đối với nhân sự truyền thông tại vị trí IC


Những ai nên tham gia khóa học?

 • Doanh nhân, Giám đốc doang nghiệp, Lãnh đạo các tổ chức
 • Trưởng các bộ phận: Nhân sự, Truyền thông, Tiếp thị, Hành chính
 • Cán bộ chuyên trách Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp , PR

Giảng viên

 • Ông Phan Tất Thứ, Chủ tịch KNV Group, Giảng viên chương trình đào tạo doanh nhân EMPRETEC/UNCTAD, tác giả MECGRIS-PR, Đồng sáng lập Elite PR School
 • Ông Nguyễn Đình Thành – Chuyên gia truyền thông văn hóa, MD Elite PR School
 

Thông tin khóa học

 Địa điểm: online qua Microsoft Teams (Tài khoản Elite cung cấp)
 Khai giảng: 21/8/2021
 Lớp: IC&CC 006
 Thời gian: Các ngày 21,22 & 28/08  (Sáng từ 9:00 – 12:00; chiều từ 13:30 – 17:00)
 Thời lượng: 6 buổi (chương trình update năm 2021)
 Học phí: 4.400.000 VNĐ

Ưu đãi khóa học

Đối tượng Giảm Thành tiền
Đăng ký và hoàn thành học phí 15 ngày trước khai giảng 500.000 VNĐ 3.850.000 VNĐ/học viên
Là học viên Elite hoặc được cựu học viên của Elite giới thiệu 10% 3.960.000 VNĐ/học viên
Đăng ký nhóm từ 4 học viên 20% 3.520.000 VNĐ/ học viên

Lưu ý: Không áp đụng đồng thời các hình thức ưu đãi.

ĐĂNG KÝ NGAY

Liên hệ: 097 898 6899

Hoặc điền vào form tại đây

Khóa học liên quan