KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ


XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ


Bạn nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu được vai trò, giá trị của Truyền thông Nội bộ gắn liền với Văn hóa Doanh nghiệp và Truyền thông Thương hiệu.
 • Biết cách khảo sát, phân tích đặc trưng văn hoá, từ đó xây dựng được nền móng và các trụ cột văn hoá doanh nghiệp.
 • Nắm được cấu trúc hệ thống, quy trình hoạch định chiến lược và kế hoạch truyền thông nội bộ trong các tổ chức.
 • Ứng dụng mô hình, công cụ TTNB & VHDN vào thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phương pháp đào tạo:

 • Huấn luyện theo mô hình bản quyền, có tính khái quát, tích hợp và ứng dụng cao.
 • Trao đổi qua các case-study thực tế có liên quan tới chủ đề huấn luyện.
 • Áp dụng mô hình, phương pháp vào giải quyết các vấn đề thực tế của học viên.
 • Các học viên được thực hành theo nhóm với quy trình như sau:
 1. Chia nhóm, chọn chủ đề thực hành
 2. Thảo luận, trao đổi kết hợp với sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên
 3. Thuyết trình nhóm, phản biện & góp ý
 4. Nhận xét, đánh giá, tổng kết của giảng viên

Nội dung khóa học:

 • Module 1: Văn hóa tổ chức

– Văn hoá DN? Vai trò đối với sự phát triển của tổ chức
– Xác định liên kết Văn hoá trong Cấu trúc quản trị
– Nhận diện văn hoá: mô hình, công cụ khảo sát, phân tích (Quy trình khảo sát & phân tích đặc trưng văn hoá)
Phân tích tình huống: Sự thúc đẩy và Lực cản văn hoá; Thực hành: Nhận biết đặc trưng văn hoá tổ chức của bạn

 • Module 2: Cấu trúc và các yếu tố định hình văn hóa doanh nghiệp

– Phân tích cấu trúc và các tầng văn hoá trong tổ chức
– Nhận biết các cấu trúc “nổi” và “chìm” của văn hoá
– Giá trị văn hoá: Các yếu tố hữu hình & yếu tố vô hình
Nghiên cứu tình huống: DN thành công nhờ văn hoá; Thực hành: Phân tích cấu trúc VHDN của các học viên

 • Module 3: Quy trình kiến trúc và Xây dựng văn hóa doanh nghiêp

– Kiến trúc nền móng & hệ thống tư tưởng chủ đạo (hệ giá trị, hệ quy ước,…)
– Xây dựng các trụ cột trong Sổ tay/Cẩm nang VHDN
– 8 bước tiến hành điều chỉnh văn hoá doanh nghiệp.
Thực hành: XD “Đề cương văn hoá doanh nghiệp” (cụ thể hoá các yếu tố vô hình, hữu hình thành văn bản)

 • Module 4: Hoạch định, tổ chức, thực hiện truyền thông nội bộ

– Tích hợp hệ thống Truyền thông nội bộ & đối ngoại (3M, 4S)
– Cấu trúc chiến lược & kế hoạch truyền thông nội bộ
– Tổ chức và triển khai TTNB (Tổ chức bộ máy, tuyển chọn & sắp xếp các nhân sự )
– Quy trình lập kế hoạch (Xác định mục tiêu, thời gian, đối tượng, cách thức, hình thức triển khai, Những yếu tố để lan tỏa 1 chiến dịch TTNB)
Thực hành: Sử dụng nghệ thuật PR Story trong TTNB

 • Module 5: Truyền thông nội bộ hiệu quả

– Sự thay đổi trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
– Hiểu về 6 chiều kích của tổ chức và con người để Truyền Thông – Truyền đạt – Truyền đúng – Truyền đủ
– Tại sao truyền thông nội bộ thất bại? ( 10 lý do truyền thông nội bộ thất bại; 3 nhóm vấn đề cần chú trọng: con người, nguồn lực, phương pháp)
– 3 chung (xây dựng môi trường làm việc): Chung vận mệnh – Chung lợi ích – Chung ngôn ngữ
– 3 yêu cầu của truyền thông hiệu quả
– 3 nội dung cần có trong một kế hoạch content truyền thông nội bộ
–  4 nguyên lý của truyền thông nội bộ hiệu quả ( Tinh thần chủ-khách; Toà soạn đa phương tiện; Nguyên lý Hai bàn tay; Tạo dựng sự đồng thuận)
– Ma trận nội dung và hình thức ứng dụng trong truyền thông nội bộ
– 80 hình thức content phổ biến
– Kỹ năng tạo kết nối. Kỹ năng tạo động lực. Kỹ năng sáng tạo
– 8 thói quen của người làm IC và yêu cầu đối với nhân sự truyền thông tại vị trí IC


Những ai nên tham gia khóa học?

 • Doanh nhân, Giám đốc doang nghiệp, Lãnh đạo các tổ chức
 • Trưởng các bộ phận: Nhân sự, Truyền thông, Tiếp thị, Hành chính
 • Cán bộ chuyên trách Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp , PR

Giảng viên

 • Ông Phan Tất Thứ, Chủ tịch KNV Group, Giảng viên chương trình đào tạo doanh nhân EMPRETEC/UNCTAD, tác giả MECGRIS-PR, Đồng sáng lập Elite PR School
 • Ông Nguyễn Đình Thành – Chuyên gia truyền thông văn hóa, MD Elite PR School
 

Thông tin khóa học

 Địa điểm: Offline tại Hà Nội
 Khai giảng: Tháng 4 & Tháng 6
 Lớp: IC&CC08
 Thời gian: Ngày 15,16, 23 tháng 4/2023 (ICC09) & Dự kiến 24, 25 tháng 6 và 1/7/2023 (ICC10)
 Thời lượng: 6 buổi
 Học phí: 6.000.000 VNĐ (Chi phí chưa bao gồm thuế VAT)

Ưu đãi khóa học

Đối tượng Giảm Thành tiền
Đăng ký và hoàn thành học phí 15 ngày trước khai giảng 200.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ/học viên
Là học viên Elite hoặc được cựu học viên của Elite giới thiệu 10% 5.400.000 VNĐ/học viên
Đăng ký nhóm từ 4 học viên 20% 4.800.000 VNĐ/học viên

Lưu ý: Không áp đụng đồng thời các hình thức ưu đãi.

ĐĂNG KÝ NGAY

Liên hệ: 0967 507 843

Hoặc điền vào form tại đây

Khóa học liên quan

[insert_php] footer_show();[/insert_php]