Kiến thức


20/03/2020

“HIỆN TƯỢNG KHÁ BẢNH LÀ PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI”

Kênh Youtube “Khá Bảnh” có lượng người theo dõi xếp hạng thứ 59 tại Việt Nam, có thể kiếm nhiều nhất khoảng 1,5 tỉ đồng/tháng, 17,8 […]
20/03/2020

NHỮNG CÂU TAGLINE HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Những tác phẩm nghệ thuật Content Marketing & Copywriting xuất sắc! Ai cũng biết, làm content Marketing & Copywriting là phải kể được câu chuyện ấn […]
20/03/2020

CÁCH STORY TELLING ĐÁNG HỌC HỎI CỦA NHẬT BẢN

“Trứng của mặt trời” – Cái tên giúp một quả xoài có giá 1,2 triệu đồng. “Một quả xoài trung bình nặng 400 gram, về Việt […]
20/03/2020

[SÁCH] NGƯỜI LÀM MARCOM CẦN GÌ NGOÀI KINH NGHIỆM “THỰC CHIẾN”?

Cuộc cạnh tranh cho sự chú ý của người tiêu dùng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Liệu rằng ngoài những chiến dịch truyền thông […]