SÁNG TẠO MARCOM TRONG THỜI CỐ RÔ NA

Quan điểm PR hiện đại cho rằng thương hiệu nên hành xử, ứng xử như một con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố, lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn hay khi thuận lợi.

Trong bối cảnh dịch bệnh phát triển như hiện nay, khách hàng, nhân viên, đối tác và bản thân doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp nên làm gì về mặt truyền thông?

3 keywords quan trọng:
• To Care: thể hiện sự quan tâm, sự nhân văn của thương hiệu. Quan tâm tới nhân viên của mình, quan tâm tới khách hàng, tới cộng đồng bằng những hành động cụ thể.
• To be Creative: Đổi mới và sáng tạo cách làm truyền thông cả về nội dung, hình thức, sắc thái, hoạt động, phân bổ ngân sách. Nội dung cần hữu ích thực sự với đối tượng công chúng mục tiêu. Ngày thường đã vậy, ngày dịch càng phải sắc hơn.
• Stay with your Community: duy trì tương tác với cộng đồng của bạn (khách hàng, người trong giới, người quan tâm, người liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp mình). Để thành công, cần một sự đồng thuận và cộng hưởng trong tổ chức để trong ấm, ngoài êm.

#Elite_PR_School

%d bloggers like this: