Sự kiện


21/04/2023

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Talkshow lớn nhất năm 2023 của Elite PR School “Văn hóa doanh nghiệp trong thời chuyển đổi số” được tổ chức tại hội trường Ngụy Như […]
07/04/2023

CÙNG ĐÓN CHỜ MÀN XUẤT HIỆN CỦA 8 DIỄN GIẢ TẠI TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

CÙNG ĐÓN CHỜ MÀN XUẤT HIỆN CỦA 8 DIỄN GIẢ TẠI TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ Văn hóa doanh nghiệp thời chuyển […]
07/04/2023

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

TALKSHOW: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ “Chuyển Số, đổi Phận, hóa Văn” Không chỉ giúp gia tăng sự gắn kết nội bộ, Văn […]
23/10/2022

LỚP XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ – IC&CC08

Văn hóa doanh nghiệp không phải chỉ là những khẩu hiệu của Ban Lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành lang hay trong phòng họp. […]