Sự kiện


23/10/2022

LỚP XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ – IC&CC08

Văn hóa doanh nghiệp không phải chỉ là những khẩu hiệu của Ban Lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành lang hay trong phòng họp. […]
03/08/2021

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NHƯ VŨ KHÍ CẠNH TRANH MỚI

3 Cùng với sự phát triển của công nghệ, và thực tế toàn cầu hoá, khoảng cách về khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, […]
25/06/2020

CON ĐƯỜNG CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG CAO CẤP VIỆT NAM

    Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Ngân hàng ANZ – Glenn Maguire nhận xét Việt Nam […]
12/04/2020

ĐĂNG KÝ XEM VÀ TẢI SLIDE HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP THỜI COVID-19

Dịch bệnh đã đảo lộn đời sống, hành vi tiêu dùng của khách hàng và đặt hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới trước […]