Sự kiện


18/09/2017

Elite_Talk “20 sai lầm thường thấy trong truyền thông Doanh nghiệp”

Truyền thông doanh nghiệp là một lĩnh vực mới mẻ và thường bị giới chủ doanh nghiệp cũng như giới truyền thông coi nhẹ. Nhiều người […]