Sự kiện


29/11/2018

#EliterTalk Tháng 11/2018: Khủng hoảng truyền thông: “Đừng chết vì cái thái độ”

Từ câu chuyện ứng xử của một thành viên tổ chức đến chuyện phòng ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông Đối với bất kỳ […]
18/09/2017

Elite_CoffeeTalk: Thương hiệu Tuyển dụng

Nhân sự đến và đi. Dòng chảy turnover cao của chất xám trong doanh nghiệp chưa bao giờ là điều dễ giải quyết. Ít hợp đồng […]
18/09/2017

Elite_Event: Ra mắt sách “Thần thoại PR” – Tác giả Nguyễn Đình Thành

“Thần thoại PR” không phải là một cuốn giáo trình mà là một tuyển tập những chia sẻ thực tế từ quá trình làm nghề của […]
18/09/2017

Elite_Party: PR Spring Rally

PR Spring Rally – một buổi party không cần tới kịch bản! Bởi Elite coi đây là một dịp gặp gỡ cuối năm để chia sẻ […]