Tin tức


20/03/2020

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN NHƯ NHÀ KARDASHIAN

Bạn có biết nguyên tắc SELFIE trong personal branding ? Jeetendr Sehdev, chuyên gia mảng thương hiệu của tờ Financial Time và là tác giác cuốn […]
20/03/2020

CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG – CHÌA KHÓA TĂNG CƯỜNG LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU

Một trong những cách giúp thương hiệu có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ hiệu quả đến từng khách hàng riêng biệt là thông […]
29/06/2019

KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU TRUYỀN THÔNG, HƯỚNG ĐẾN SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ BỀN VỮNG

► Khóa học PR Thực chiến: NGHỆ THUẬT PR – BỘ CÔNG CỤ MECGRIS Khóa học chuẩn hóa kiến thức về truyền thông thương hiệu và […]
21/01/2019

CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VIỆT TRONG THẾ GIỚI PHẲNG

Trở thành con người Việt Nam trong hành động cũng như lời nói. Đó cũng chính là con đường xây dựng thương hiệu Việt. Như thế nào sẽ […]