Sự kiện


16/05/2024

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ SỰ KIỆN CHUYÊN SÂU – EM01

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MỚI NHẤT – DUY NHẤT CỦA ELITE PR SCHOOL NĂM 2024 ✨ QUẢN TRỊ SỰ KIỆN CHUYÊN SÂU – EM01 Tổ chức […]
08/04/2024

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ – ICC11

Văn hóa doanh nghiệp không phải chỉ là những khẩu hiệu của Ban Lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành lang hay trong phòng họp. […]
10/03/2024

HÉ LỘ 10 DIỄN GIẢ ĐẶC BIỆT TRONG HỘI THẢO “TƯƠNG LAI CỦA PR TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”

PR đã chết? Hoặc giả, PR sẽ tiến hoá như thế nào trong tương lai? Trí tuệ nhân tạo, với khả năng “siêu phàm” sản xuất […]
08/03/2024

HỘI THẢO “TƯƠNG LAI CỦA PR TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NH N TẠO”

Trân trọng giới thiệu Hội thảo với chủ đề “Tương lai của PR trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do Elite PR School tổ chức. […]