Tin tức


21/03/2020

TẶNG HOA – SAI MỘT LY, ĐI MỘT DẶM

When in Rome, do as Romans do – nhập gia tuỳ tục, chắc hẳn ai cũng đã từng đọc qua câu nói này nhưng không phải […]
21/03/2020

MỘT GÓC NHÌN VỀ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA QUA CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO

Đại học Oxford có một nghiên cứu trong nhiều năm để khẳng định rằng, thể thao và bóng đá nói riêng là một trong các con […]
21/03/2020

COCA-COLA – CON NÒNG NỌC BỌC SÁP?

Khi các thương hiệu đến Trung Quốc, tên thương hiệu có truyền thống được dịch sang tiếng nước này ví dụ như Ford được dịch là […]
21/03/2020

BỎ HÀNG CHỤC TỶ MUA BẢN QUYỀN ASIAD, VOV ĐƯỢC LỢI GÌ?

Năm 2018, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đàm phán thành công với KJSM để có bản quyền ASIAD 18. Theo đó, đại diện đứng […]