THƯƠNG HIỆU KHÔNG VÔ HÌNH

Một trong những diễn giả sẽ góp mặt tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Thành, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn chiến lược CSCI Indochina nêu: “Thương hiệu được hình thành từ cách hành xử, ứng xử của con người trong công ty. Cách hành xử, ứng xử phụ thuộc vào cách những con người ấy tư duy. Cách tư duy phụ thuộc vào văn hóa của công ty, của đất nước ấy. Vì thế, văn hóa là nền tảng của thương hiệu và ảnh hưởng sâu sắc tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp”. Theo ông Thành, điều quan trọng với người làm marketing là phải đảm bảo và lên kế hoạch để khách hàng trở thành một bộ phận chủ động trong chiến lược chứ không phải là những cá thể bị động chỉ biết đón nhận những hoạt động truyền thông hay tài trợ. Không phải là một thương hiệu nào đó, không phải những con robot hiện đại mà chính những con người trong công ty là đối tượng mang sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng. Chính họ sẽ tạo nên “định vị thương hiệu”, tương tác với khách hàng ở mọi điểm chạm, với sự xóa nhòa về khoảng cách không gian, thời gian nhờ vào không gian mạng. Mỗi nhân viên thực sự là một đại sứ thương hiệu, dù muốn hay không, của công ty.

 

Theo nguồn: baovanhoa.vn

%d bloggers like this: