QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI LÊN NGÔI TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Theo thống kê, mỗi ngày các nhãn hàng thi nhau “ném” khoảng 5.000 thông điệp điện tử mỗi ngày đến khách hàng.

Trên những trang báo điện tử lớn tại Việt Nam, những banner quảng cáo được cài vào bên phải trang web – nơi mắt người dễ bỏ qua và mất tập trung nhất. Hay trên những trang phát video trực tuyến như Youtube, người xem hoàn toàn có quyền bỏ qua quảng cáo chỉ sau 5s.

Tuy nhiên, khách hàng lại không thể bỏ qua như vậy đối với những pano, billboard ngoài trời.

Thêm vào đó, các biển quảng cáo ngày càng được tích hợp với công nghệ số hiện đại và thu hút hơn. Theo nghiên cứu của Nielsen (2015), sau khi nhìn thấy thông điệp trên các bảng quảng cáo điện tử ngoài trời:
• 18% số người được hỏi đã thực hiện hành vi tìm kiếm trực tuyến cho sản phẩm được quảng cáo
• 17% đã tìm đến trang web chính thức của nhà quảng cáo,
• 16% đã thực hiện tìm kiếm trực tuyến về nhà quảng cáo
• 4% thậm chí còn đăng tải hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy trên các trang trực tuyến.

Nguồn: Doanhnhanonline.com

%d bloggers like this: