NHỮNG CÂU TAGLINE HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Những tác phẩm nghệ thuật Content Marketing & Copywriting xuất sắc!

Ai cũng biết, làm content Marketing & Copywriting là phải kể được câu chuyện ấn tượng về thương hiệu mình.

Nhưng kể chuyện mà chỉ dùng 1 câu duy nhất, đó là cả một nghệ thuật.

Khi đọc những câu tagline của các thương hiệu dưới đây, bạn có nhận ra câu chuyện họ đang kể?

1. Nike – Just do it! (Hãy cứ làm đi)


2. Apple – Think different (Suy nghĩ khác biệt)


3. McDonald’s – I’m lovin’ it (Tôi yêu mất rồi)


4. LG – Life’s good (Cuộc sống tươi đẹp)


5. KFC – It’s Finger lickin’ good (Vị ngon trên từng ngón tay)


6. Nokia – Connecting people (Kết nối mọi người)


7. L’Oreal – Because I’m worth it (Vì bạn xứng đáng)


8. Viettel – Say it your way (Hãy nói theo cách của bạn)


9. Nescafé – It all starts with a Nescafé (Bắt đầu tất cả với Nescafé)


10. Disneyland – The happiest place on earth (Nơi hạnh phúc nhất Trái Đất)


11. Panasonic – Ideas for life (Ý tưởng cho cuộc sống)


12. Heineken – It could be only Heineken (Chỉ có thể là Heineken)


13. Vinaphone – Keep moving forward (Không ngừng vươn xa)


14. Unilever – Your passion. Our strength (Niềm đam mê của bạn. Sức mạnh của chúng tôi)


15. Adidas – Impossible is nothing (Không gì là không thể)


16. OMO – Dirt is good (Giá trị của sự lấm bẩn)”

Tạo ra các tác phẩm nghệ thuật cho thương hiệu của bạn tại khóa học Content Marketing & Copywriting – CONCOP của Elite PR School.