ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU: HỌ LÀ AI?

Người làm Marcom, PR, Marketing dành hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để bồi đắp brand story và xây dựng các thông điệp cho thương hiệu.

Họ đổ ngân sách đáng kể vào sáng tạo để đưa thông điệp vào cuộc sống qua các kênh online, tạp chí, báo in, truyền hình…
Họ nâng lên, đặt xuống các tiêu chí để lựa chọn cho thương hiệu một đại sứ, một “sứ giả” để đưa câu chuyện thương hiệu đến khách hàng.

Nhưng điều gì xảy ra khi tất cả những thông điệp được tính toán cẩn thận đó không phải là những gì khách hàng nghe thấy/ cảm nhận thấy khi họ tiếp xúc trực tiếp với nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng hay nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại…?

Bạn có dám chắc cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp của bạn có thể kể câu chuyện thương hiệu một cách chính xác và nhất quán?

Tiếp thị, truyền thông ngày nay không còn là nhiệm vụ của riêng bộ phận Marcom hay Marketing trong doanh nghiệp.

Mỗi con người trong tổ chức đều là Đại sứ thương hiệu, đưa câu chuyện thương hiệu và các thông điệp đến gần hơn với khách hàng qua từng điểm chạm.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và sử dụng truyền thông nội bộ để biến câu chuyện thương hiệu, thông điệp thương hiệu muốn đưa tới khách hàng tồn tại tự nhiên như không khí trong doanh nghiệp.